Demon Slayer / Kimetsu no Yaiba

867 Tanjiro Kamado

Referencia: 889698490108

Precio: 21,95€

Cantidad: 1

870 Inosuke Hashibira

Referencia: 889698490115 

Precio: 21,95€

Cantidad: 1

Nendoroid Nº 1193 TANJIRO KAMADO

Referencia: 4580590120075

Precio: 72,95€

Cantidad: 1

Q posket Tanjiro Kamado

(Modelo A)

7 cm

Referencia: 4983164198645

Precio: 21,95€

Cantidad: 1

Q posket Nezuko Kamado

(Modelo B)

7 cm

Referencia: 3296580856756

Precio: 21,95€

Cantidad: 1

Q posket Zenitsu Agatsuma

(Modelo C)

7 cm

Referencia: 3296580856763

Precio: 21,95€

Cantidad: 1

Q posket Giyu Tomioka

(Modelo C)

7 cm

Referencia: 4983164198669

Precio: 21,95€

Cantidad: 1

Q posket Inosuke Hashibira

(Modelo B)

7 cm

Referencia: 4983164198652

Precio: 21,95€

Cantidad: 1