Naruto / Boruto

673 Mitsuki

Referencia: 889698454278

Precio: 19,95€

Cantidad: 1

730 Lady Tsunade

Referencia: 889698466295

Precio: 15,95€

Cantidad: 1

739 Rock Lee

Special Edition

Referencia: 889698475785

Precio: 29,95€

Cantidad: 1

936 Kabuto Yakushi

Referencia: 889698498036

Precio: 15,95€

Cantidad: 1