Saint Seiya

806 Pegasus Seiya

Referencia: 889698476904

Precio: 17,95€

Cantidad: 1

807 Dragon Shiryu

Referencia: 889698476898

Precio: 17,95€

Cantidad: 1

808 Cygnus Hyoga

Referencia: 889698476881

Precio: 17,95€

Cantidad: 1

809 Andromeda Shun

Referencia: 889698476911

Precio: 17,95€

Cantidad: 1

810 Phoenix Ikki

Referencia: 889698476928

Precio: 17,95€

Cantidad: 1