Saint Seiya

807 Dragon Shiryu

Referencia: 889698476898

Precio: 17,95€

Cantidad: 1

1424 Libra Shiryu

Referencia: 889698720601

Precio: 17,95€

Cantidad: 1

1425 Aquarius Hyoga

Referencia: 889698720588

Precio: 17,95€

Cantidad: 1

1426 Virgo Shun

Referencia: 889698720618

Precio: 17,95€

Cantidad: 1